måndag 4 maj 2015

Stora förändringar på gång!

Nu talar jag om STORA förändringar! 6,7 miljarder kronor ska det kosta när allt är klart om cirka 7 år. 2022 ska sjukhuset i Malmö vara klart med alla nya byggnader och allat gamla som rivits bort.
Redan nu är det igång med rivningar och spåntningar för nya ersättningsbyggnader där avdelningar ska härbärgera fram tills de framtida lokalerna är färdigställda.
Två byggnader är nu borta.
Jag har idag tänkt visa dig några bilder inifrån gamla röntgen som inom några månader är på gång att rivas. Ja, redan idag är arbetet i full gång med asbestsanering mm.Man kan väl säga att huset sett sina bästa dagar.
Några bilder på hur det såg ut en gång i tiden är vykorten nedan.

Bortom trädet i mitten av bilden syns röntgen

Bänken utnyttjades både då och nu

Ganska idylliskt på sin tid

Men var är alla bilarna?
Som ni ser var sjukhusområdet befriat från biltrafik förr i tiden.

/ Lars

Skicka en kommentar

Känns platsen igen?

Som du säkert räknat ut finns inte byggnaden som rivs kvar. Där fanns ett hotell en gång i tiden, och kåken bakom är det som heter Västra st...