torsdag 8 mars 2018

Mindre än en km hemifrån - nu norrut!

I förra inlägget gick jag lite söderut från hemmet, och idag bär det av norrut. Den lilla naturparken Gyllins trädgård är resterna av ett av Sveriges största växthusområde på sin tid. Knut Gyllins specialitet var rosor.
I parken ser du inget av varken växthus eller rosor, men däremot finns område med stora Thujor och Ädelcypresser, d.v.s. rester av det gamla trädgårdsmästeriet. Många andra arter finns att kika på, en bokskog i östra änden, och på en plätt i den östra delen sås det olika typer av växter år från år. Solroser har jag sett vid något tillfälle.

För några år sedan invigdes temalekplatsen Trädgård i kanten av parken, alleles intill bostäder och dagis. Området avgränsas i norr av bostadsområdet Gyllins Trädgård, i väster av Risebergabäcken, i söder av Bäckagårdsskolan med idrottsplats och i öster av åkrar ut mot yttre ringvägen.
Åk dit, väl värt ett besök.

/ Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

On the beach!

Idag var det inget strandväder, det vill säga för de som tänkt sig bada. Dimman låg delvis tät fram till strax efter middagstid. Så hade min...