lördag 30 juni 2012

1 km öster Yttre ringvägen

Jaha, var kan det vara? Om du åker Amiralsgatan österut i Malmö så långt det bara går, så övergår gatans namn till Husievägen och senare till Östra Kattarpsvägen. Då är du "ude po lannet" och passerat ringvägen. Knappt en km öster om den finns en härlig liten by som slapp skiftet en gång i tiden. Gårdarna ligger i en klump utmed vägarna som korsar mitt mellan husen. Ytterligare några 100 meter österut förbi kåkarna böljar landskapet sig framåt ...




Här tar jag mig ut, om inte ofta, så i alla fall då och då.

/ Lars


Skicka en kommentar

Pärlor i Pildammsparken!

Pildammsparken i Malmö är välkänd långt upp i landet, och även utanför nordens gränser. De flesta förknippar parken med själva dammen som ju...