måndag 2 januari 2012

Otydlig bild.

Kan en bild som verkar vara helt utan information ändå förmedla något? Bilden nedanför ser vid första anblicken ut att vara ett grått fält, ett vitt streck, ytterligare en grå yta, en stolpe, och avslutningsvis ännu ett grått fält.
Ja, vad kan en sådan bild förmedla dig?


I denna bildvinkel så ser det ju ganska platt ut, eller hur?
Min blick för motivet just då var att allt på något vis harmonierade med varandra där allt det "mjuka" i form av asfalt och målarfärg träffas av det "hårda" röret med en skylt där vi uppmanas att cykla till vänster och promenera till höger. Men den informationen utelämnade jag medvetet för att få dig att fundera på omgivningen.

På nästa bild är mer information given, men för de flesta så är min position som fotograf mer klurig. Ett högre hus i fonden, ett lite lägre och lite äldre i mitten medan huset till höger i hela bildens höjd är så ungt som 30 år.
Det är hotellet vid Triangelen du ser i fonden, tandläkarhögskolan i mitten och kirurgblocket på SUS Malmö till höger.Min position var på gångbron mellan kirurgen och röntgenhuset på "gamla MAS" i Malmö, numera SUS (Skånes Universitets-Sjukhus).

/ Lars


Skicka en kommentar

Upside down

Att vända på bilden skapar ofta en lite oväntad effekt. Här ser du Turning Torso upp och ned. Och strax intill T T finns ett litet f...